Hướng dẫn sử dụng dịch vụ máy ảo tại UIT-Cloud

Cập nhật lần cuối: 09:30 - 15.10.2013.

Lưu ý quan trọng

- Dịch vụ máy ảo tại UIT-Cloud chỉ mang tính thử nghiệm, do đó vui lòng không dùng các máy ảo để chạy các ứng dụng quan trọng. Ban DL&CNTT sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các thiệt hại nếu có khi sử dụng các máy ảo này.

- Chỉ được phép sử dụng các phần mềm không vi phạm bản quyền trên các máy ảo.

- Chỉ được phép sử dụng máy ảo cho các mục đích học tập, giảng dạy, và nghiên cứu khoa học.

I. Qui trình

Để sử dụng dịch vụ máy ảo, qui trình gồm các bước sau:


2. Quản trị hệ thống sẽ dựa trên đăng kí và năng lực hiện có của hệ thống để cấp các máy ảo. Số lượng có thể ít hơn số lượng đã đăng kí. Email sẽ được gửi đến địa chỉ đăng kí, do đó vui lòng điền email cho chính xác và kiểm tra xem email có bị đưa vào Spam hay không. Thông tin của việc cấp máy ảo được cập nhật tại địa chỉ: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqDoUnwvIEdxdDhTMS1xSnQ2azlOLUZMaVNqZXBGbFE&usp=sharing

3. Truy cập vào các máy ảo và cài đặt các phần mềm liên quan. Lưu ý, đổi mật khẩu mặc định và vui lòng sử dụng các phần mềm không vi phạm bản quyền

4. Trong trường hợp muốn sao chép ảnh máy ảo sang các máy khác, vui lòng liên hệ quản trị hệ thống (email: cloudtest13@uit.edu.vn) để được hỗ trợ.

5. Trước khi hết hạn sử dụng 7 ngày, hệ thống sẽ thông báo nhắc nhở qua email để có thể có thời gian sao chép dữ liệu. Sau khi hết hạn sử dụng, máy ảo sẽ bị xóa, và dữ liệu trên đó sẽ không thể phục hồi.

II. Các bước cơ bản sử dụng máy ảo

1. Cấp phát máy ảo

Email từ quản trị hệ thống gửi từ (no-reply@uit.edu.vn) thông báo về máy ảo được cấp sẽ có nội dung gồm các thông tin như sau (chỉ mang tính tham khảo vì có thể thay đổi trong tương lai): 

The server vmw192168022xxx has been added with the following parameters:
  Server host name: vmw192168022xxx (địa chỉ IP của máy ảo là: 192.168.22.xxx, trong đó xxx là con số cụ thể như 047 -> 47)
  Number of CPU(s): 2 (số core ảo được cấp)
  Number of tenths of physical CPUs: 1 (tham số này liên quan đến core, CPU vật lý)
  Amount of Memory: 4096 MB (dung lượng RAM được cấp)
  Swap Size: 0 GB
  Disk Space Size: 10 GB (dung lượng đĩa cứng được cấp)
  Admin Password: 45-ZrWFn (mật khẩu account administrator nếu là windows, root nếu là linux)

Nếu không nhận được email thông báo cấp phát máy ảo, vui lòng kiểm tra xem địa chỉ email đăng kí đúng chưa, mail có bị đưa vào Spam không.

2. Kết nối vào máy ảo

- Các máy ảo nằm trong mạng Intranet của UIT, do đó nếu kết nối từ nhà, hoặc ở ngoài UIT, vui lòng sử dụng dịch vụ VPN. 

- Với các người dùng thuộc UIT, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ: http://bandl.uit.edu.vn/huong-dan/117-thiet-lap-vpn-cho-windows-7.html. Lưu ý là hệ thống này đòi hỏi tài khoản chứng thực, và giao thức kết nối là L2TP. Nếu không kết nối được hãy xem lại (i) đã uncheck Options --> Include Windows logon domain, (ii) đã chọn Security --> L2TP/IPSec và uncheck các mục ngoại trừ mục Unencrypted password (PAP), (iii) đã chọn Security --> L2TP/IPSec --> Advanced settings --> Use preshared key for authentication --> “uitmeraki”.

- Với các người dùng không thuộc UIT, email cấp phát máy ảo sẽ có thêm thông tin về VPN server, username & password. Lưu ý là giao thức kết nối là PPTP.

- Một trong những lí do không kết nối VPN được có thể là do firewall, cấu hình chưa đúng như hướng dẫn.

- Với người dùng máy ảo Windows, có thể dùng Remote Desktop Connection. Với người dùng Linux, có thể dùng ssh client để truy cập vào.

- Các thông tin này sẽ được cập nhật trong email thông báo máy ảo được cấp.

3. Sao chép dữ liệu

- Với người dùng Windows + Remote Desktop Connection, có thể dùng Copy & Paste các thư mục và tập tin.

- Với người dùng Linux, có thể dùng lệnh scp hoặc phần mềm WinSCP (nếu máy client chạy Windows).

Tiếp tục cập nhật
Comments