MSc & BSc Projects

Dưới đây là danh sách các hướng nghiên cứu của các đề tài luận án cử nhận và thạc sĩ của MMLab. 

Yêu cầu chung đối với các bạn sinh viên là cần phải có kĩ năng lập trình tốt, tiếng Anh đọc hiểu được, ham học hỏi, và tuân thủ kỉ luật làm việc của nhóm.

Nếu có kiến thức nền tảng về xử lí ảnh/video, nhận dạng, máy học là một lợi thế.

Các sinh viên tham gia đề tài, sẽ được cấp máy ảo với cấu hình mạnh loại L (xem ở đây) và có cơ hội tham gia viết bài đăng ở các hội nghị trong nước và quốc tế. Năm 2014, các bạn sinh viên cử nhân của MMLab đã công bố 4 bài báo hội nghị quốc tế.

Các bạn sinh viên quan tâm, vui lòng email TS. Lê Đình Duy - duyld(at)uit.edu.vn hoặc TS. Ngô Đức Thành - thanhnd(at)uit.edu.vn để biết thêm chi tiết hoặc viết trong ô Comments bên dưới.

1. Person Re-identification (Tái nhận dạng nhân vật)

Mục tiêu của đề tài là khảo sát và cài đặt một số thuật toán tiên tiến (state of the arts) cho bài toán này, đồng thời phân tích và đánh giá hiệu quả của các thuật toán này cho dữ liệu thu thập trong khuôn khổ đề tài ĐHQG-C: Hệ thống phát hiện trộm dùng mạng cảm biến camera.

GV hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Đức, TS. Lê Đình Duy.

Số lượng đề tài: 2.

Loại đề tài: luận văn cử nhận hoặc luận văn thạc sĩ.

2. Multimedia Event Detection (Phát hiện sự kiện trong kho dữ liệu video)

Sinh viên sẽ tham gia vào nghiên cứu và phát triển các thành phần của một hệ thống phát hiện sự kiện trong kho dữ liệu video, trong khuôn khổ của đề tài ĐHQG-B: Tìm kiếm sự kiện trong kho dữ liệu video.

GV hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Đức, TS. Lê Đình Duy.

Số lượng đề tài: 5.

Loại đề tài: luận văn cử nhận hoặc luận văn thạc sĩ.

3. Violent Scene Detection (Phát hiện thông tin bạo lực trong video)

Mục tiêu của đề tài là phát triển các thuật toán để phát hiện thông tin bạo lực trong video. Cách tiếp cận chính sẽ là dùng các đặc trưng cấp cao (attributes, mid-level features) để tăng độ chính xác của thuật toán.


GV hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Đức, TS. Lê Đình Duy, ThS Lâm Quang Vũ.

Số lượng đề tài: 4.

Loại đề tài: luận văn cử nhận hoặc luận văn thạc sĩ.

4. Instance Search (Tìm kiếm đối tượng trong dữ liệu ảnh và video)

Mục tiêu của đề tài là phát triển các thuật toán để nâng cao độ chính xác của hệ thống tìm kiếm đối tượng trong dữ liệu ảnh và video, đặc biệt là trong các trường hợp đối tượng có kích thước nhỏ, bị che khuất. Đồng thời hiện thực một hệ thống thời gian thực cùng các ứng dụng trên thiết bị di động.


GV hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Đức, TS. Lê Đình Duy, TS Ngô Đức Thành ThS Nguyễn Vinh Tiệp.

Số lượng đề tài: 4.

Loại đề tài: luận văn cử nhận hoặc luận văn thạc sĩ.

5. Visual Re-Ranking for Large Scale Image Retrieval (Tái xếp hạng trong tìm kiếm ảnh trong kho dữ liệu lớn)

Mục tiêu của đề tài là tái xếp hạng các kết quả trả về từ các máy tìm kiếm hiện có như Bing, Google để tăng độ chính xác. Cách tiếp cận là sẽ kết hợp các thuật toán xử lí văn bản và xử lí ảnh, cùng với deep learning.


GV hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Đức, TS. Lê Đình Duy, TS Ngô Đức Thành.

Số lượng đề tài: 4.

Loại đề tài: luận văn cử nhận hoặc luận văn thạc sĩ.

6. Scalable Image Concept Annotation (Gán nhãn ảnh tự động trong kho dữ liệu lớn)

Mục tiêu của đề tài là phát triển các thuật toán để gán nhãn ảnh tự động trong kho dữ liệu lớn.


GV hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Đức, TS. Lê Đình Duy, TS Ngô Đức Thành.

Số lượng đề tài: 4.

Loại đề tài: luận văn cử nhận hoặc luận văn thạc sĩ.

7. Face Retrieval (Tìm kiếm nhân vật)

Chi tiết sẽ thông báo sau.

GV hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Đức, TS. Lê Đình Duy, TS Ngô Đức Thành.

Số lượng đề tài: 4.

Loại đề tài: luận văn cử nhận hoặc luận văn thạc sĩ.

8. Intelligent Transportation System - ITS (Các hệ thống giao thông thông minh)

Chi tiết sẽ thông báo sau.

GV hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Đức, TS. Lê Đình Duy, ThS. Nguyễn Duy Khánh.

Số lượng đề tài: 4.

Loại đề tài: luận văn cử nhận hoặc luận văn thạc sĩ.

9. Nghiên cứu kĩ thuật hỗ trợ phân loại ảnh nhãn khoa trong chẩn đoán hình ảnh.

Chi tiết sẽ thông báo sau.


GV hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Đức, TS. Lê Đình Duy.

Số lượng đề tài: 4.

Loại đề tài: luận văn cử nhận hoặc luận văn thạc sĩ.

10. Video Summarization (Tóm tắt nội dung video)

Chi tiết sẽ thông báo sau.

GV hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Đức, TS. Lê Đình Duy, ThS Trần Quang Vinh.

Số lượng đề tài: 2.

Loại đề tài: luận văn cử nhận hoặc luận văn thạc sĩ.

11. Nghiên cứu kĩ thuật xây dựng bản đồ nền của OpenStreetMap

Chi tiết sẽ thông báo sau.

GV hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Đức, TS. Lê Đình Duy.

Số lượng đề tài: 2.

Loại đề tài: luận văn cử nhận hoặc luận văn thạc sĩ.

Comments