Skip to main content
Sứ mạng của chúng tôi là tạo môi trường nghiên cứu đỉnh cao bắt đầu bằng phương pháp nghiên cứu bài bản. Hướng đến là một trong những phòng lab hiện đại và chuẩn mực của Việt Nam.
Nguyễn Vũ Anh Khoa
Nguyễn Vinh Tiệp
Nguyễn Thành Danh
Lưu Đức Tuấn
Nguyễn Ngọc Thừa
Đặng Văn Thìn
Nguyễn Đức Vũ
Chế Quang Huy
Nguyễn Trọng Thể
Trương Quốc Trường
Trần Gia Nghĩa
Đàm Vũ Trọng Tài
Phạm Thị Bích Nga