Skip to main content

Giới thiệu

Phòng thí nghiệm truyền thông đa phương tiện (Multimedia Communications Laboratory, hay MMLab) thuộc Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-TP.HCM được thành lập từ năm 2012. Các hoạt động nghiên cứu chính bao gồm:

 • Phân tích dữ liệu hình ảnh (Image and Video Analysis)
 • Máy học và học sâu (Machine learning and Deep learning);
 • Truy vấn và khai thác dữ liệu đa phương tiện (Large-scale Multimedia Retrievaland Mining)

Tầm nhìn

Là một trong những phòng thí nghiệm nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, máy học trên các loại dữ liệu đa phương tiện: hình ảnh, văn bản và âm thanh.

Mục tiêu

Tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển lý thuyết và công nghệ nền tảng (core technology) cho bài toán hiểu và tạo sinh dữ liệu đa phương tiện, đặc biệt là hình ảnh và văn bản.

Các bài toán trên hình ảnh và video bao gồm:

 • Phân loại (classification), phát hiện (detection) và phân đoạn đối tượng (segmentation);
 • Nhận dạng đối tượng (mức độ thực thể - instance) nói chung, khuôn mặt (human face) nói riêng;
 • Nhận dạng các sự kiện (multimedia event);
 • Chuyển đổi phong cách ảnh (image style transfer).

Các bài toán trên ngôn ngữ tự nhiên bao gồm:

 • Phân loại văn bản (text classification);
 • Trả lời câu hỏi (quesion answering);
 • Dịch máy (machine translation);
 • Tóm tắt văn bản (text summarization).

Cập nhật:

2022

 • 1-9: một bài báo được đăng tại tạp chí Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing
 • 31-8: hai bài báo được nhận đăng tại hội nghị Multimedia Analysis and Pattern Recognition 2022
 • 23-7: một bài báo được đăng tại tạp chí Entropy
 • 23-6:một bài báo được nhận đăng trên tạp chí IEEE Access
 • 15-6:một bài báo được nhận đăng trên tạp chí IEEE Access
 • 10-3:một bài báo được nhận đăng trên tạp chí IEEE Access
 • 1-3: một bài báo được đăng tại tạp chí Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing
 • 27-1: một bài báo được nhận đăng trên tạp chí Image and Vision Computing
 • 27-1: một bài báo được nhận đăng trên tạp chí Symmetry
 • 4-1: hai bài báo được nhận đăng trên tạp chí Conference on Multimedia Modeling