Skip to main content

One post tagged with "computer vision"

View All Tags

Nguyễn Vinh Tiệp

Đã bao giờ bạn tự hỏi, làm sao các điện thoại thông minh có thể nhận diện khuôn mặt mình để mở khóa màn hình, hay làm sao máy tính có thể tự động thay đổi màu sắc, phong cách trên ảnh chụp theo các phong cách khác nhau? Đây chính là kết quả của lĩnh vực Thị Giác máy tính. Vậy thì Thị giác máy tính là gì? Hãy cùng theo dõi trong video này với các nội dung chính sau:

  • Giới thiệu về Thị giác máy tính
  • Quá trình phát triển của Thị giác máy tính
  • Một số áp dụng trong thực tế

Hãy cùng đón xem video chi tiết ở đây nhé: