Skip to main content

Thị giác máy tính

Thị giác máy tính là lĩnh vực thuộc khoa học máy tính, nhằm giúp cho máy tính có khả năng như thị giác của con người. Để luyện công cho chủ đề này, ta sẽ đi từ nhập môn đến nâng cao.

  • Nhập môn thị giác máy tính, ta sẽ tìm hiểu về các kỹ thuật xử lý cơ bản trên dữ liệu ảnh mà không quan tâm đến yếu tố ngữ nghĩa của các đối tượng trong ảnh.
  • Thị giác máy tính nâng cao, ta sẽ khai thác yếu tố ngữ nghĩa của đối tượng trong ảnh, sử dụng công cụ thuật toán học sâu (deep learning).